Graag alle velden invullen.

Print het formulier
en e-mail dit naar info@zeeuwsparticipatiefonds.nl

Contact formulier

storm

 

Hoe vraagt u financiering bij het ZPF aan?

− check de beoordelingscriteria
− neem contact op met het ZPF, telefonisch of per mail
Naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon*
Email*
Geboortedatum*
Naam van de onderneming*
Beoogde startdatum*
Vestigingsadres*
Accountant*
Hoofdactiviteit of product*
Financieringsbehoefte*
Doel financiering*